top of page

"אושר ונשיות בעולם החדש "

אז למה קשה לנו להיות מאושרות ב 2022 ומה עוזר לנו להיות מאושרות? מה יש בסיפור הנשי שלנו שמרחיב את תחושת האושר והחופש שלנו ומה מכווץ אותנו? ומה האתגרים והרווחים שלנו כנשים בעולם חדש עם חוקים שהולכים ומשתנים. בנשיות, בגבריות, בקריירה ובהורות.

ההרצאה "אושר ונשיות בעולם החדש" היא הרצאה אותה בניתי מתוך היותי מלווה כל כך הרבה נשים באופן אישי וקבוצתי מזה 13 שנים ומתוך המחקר האישי שלי בחקר האושר ופסיכולוגיה חיובית. ההרצאה היא בעצם החיבור בין פסיכולוגיה וסוציולוגיה של האישה לבין חקר האושר.
בהרצאה אנחנו צוחקות, מעמיקות, מדברות וחוקרות. אני אוהבת להרצות ואני אוהבת להקשיב. אני אוהבת להיות מתוכננת ולהיות ספונטנית וחופשיה. ובעיקר אני אוהבת ליצור שבט נשי שלרגע עוצר ומתבונן.

הרצאה

bottom of page