top of page

"לעוף בניגוד לחוקי הטבע"

מתבנית נוף ילדותי, דרך תבנית נוף נישואיי לסיפור הטרגדיה שלא השאיר עין אחת יבשה ועד הבחירה בחיים תוך הבנה שאינה משתמעת לשתי פנים. אני בוחרת לחיות את החיים ולא לשרוד אותם. איך ולמה בחרתי בדרך שלי? תבינו הכל בהרצאה.

הרצאה

bottom of page