top of page

"מופע נגן המחשבות בשילוב כלי נגינה"

מופע נגן המחשבות מופע יחודי שמשלב את אומנות החושים בשילוב כלי נגינה חיים על הבמה
אינטרקציה עם הקהל הרבה מוסיקה והרבה הומור

מופע

bottom of page