top of page

"מחרב לעט" מפגש עם הסופר יוסי אמרוסי. שיחה על ספרו "איש המעלית"

לאחר עשרות שנים של לחימה בטרור במסגרת עבודתו בשב"כ פנה יוסי לכתיבה. יוסי הוציא לפני כשנה ספר סיפורים קצרים בשם "איש המעלית"
מה הניע אותו לכתיבה? מדוע דווקא על אנשים שקופים? מה הקשר בין עבודתו האינטנסיבית וסיפורים? מה מסתתר מאחורי כל סיפור?
על שאלות אלה ואחרות נשוחח במפגש :)

הרצאה

bottom of page