אז מה אם קשה?

מהאלפיון העליון לפת לחם.
סיפורו של "ילד הפלא של הכלכלה הישראלית" (כותרת בעיתון) שחווה קריסה טואטלית, לא הסכים לווותר ובנחישות שיקם את עצמו והיום הוא רוקד ריקודים סלוניים עם נכדתו בת ה- 16 ומגדדיר את עצמו כאיש השמח בעולם.

הרצאה