top of page

איך להתווכח על...

ידע כללי ורוחב אופקים הם חלק בלתי נפרד מהיכולת לנהל דיון אמיתי ופורה, ולשכנע כל בר-פלוגתא. סדרת הרצאות זו (ניתן להזמין כל הרצאה בנפרד) מאפשרת למאזינים היכרות מעמיקה עם סוגיות יסוד ותחומי דעת שנמצאים בליבם של אינספור ויכוחים בישראל ובעולם.
כל הרצאה בת שעה וחצי עד שעתיים מכסה באופן מקיף עולם תוכן אחר, לרבות מושגים שכדאי להכיר ושימוש נכון בהם, תיאוריות וגישות לניתוח, מגוון דוגמאות ופרטי טריוויה, שאלות ודיונים רלוונטיים בנושא.
ההרצאות מבוססות ידע אקדמי ממגוון דיסציפלינות ממדעי הרוח והחברה.
ההרצאות לא מכילות בהכרח תשובות ועמדות חד -משמעיות, אלא עוזרות למפות את אזורי הוויכוח, מציידות בכלים אנליטיים וידע בסיסי על-מנת להעריך טיעונים משני צדי המתרס, ולהעלות טיעונים חזקים.
רשימת נושאים: אלימות ותפקיד המדינה, תובנות כופרות על דת, נשים נשים במרכז - פמיניזם כרעיון וכתנועה, על טעם ועל ריח יש מה להתווכח - ויכוחים על אמנות, Rage against the machines - דיבייטים על טכנולוגיה, We shall overcome - תנועות חברתיות, ועוד...

הרצאה

bottom of page