top of page

איתותים בזוגיות

ההרצאה / הסדנה כשעה וחצי
מטרתה העיקרית לעורר מודעות לסימני אזהרה בזוגיות.
מהם סימני האזהרה? שיח ביני לבין המשתתפות
מה עושים כאשר מזהים את סימני האזהרה,האם ניתן למנוע אלימות ?

סדנה

bottom of page