top of page

אם יוצאות.... מגיעות

״מאותו רגע זה היה הסיפור שלי, הרגשתי שאני לא מספיק. לא מספיק יפה, לא מספיק רזה, לא מספיק חכמה, לא מספיק מוכשרת, וההרגשה הזאת ליוותה אותי כל הזמן, גם כשבמציאות הייתי מספיקה מאוד.
בכל פעם שנכנסתי לחדר, הרגשתי שאני חייבת לזרוק בדיחה ולדבר על הפיל שבחדר, או במקרה שלי על הפילה. אבל הכל השתנה כשפגשתי את הקמט הראשון, הבנתי ש״כלום״ זה לא סתם ויצאתי לגלוות אותי מחדש.
״אם יוצאות מגיעות למקומות מופלאים לפעמים גם לא, ומסתבר שגם זה נפלא.״

הרצאה

bottom of page