top of page

אני מלכה

אני מלכה היא הופעה אמיצה ומשעשעת על החיים (שנראים נוצצים בפייסבוק),
צמיחה ממשברים (ולא חסרים כאלה),
ואיך אנחנו תמיד יכולות להמציא את עצמנו מחדש.
לגרושות, נשואות, רווקות, אלמנות, וגברים אמיצים.

הרצאה

bottom of page