top of page

אפשר לנשום- ממציאות אלימה לחיים בעוצמה

הרצאה מטלטלת ומעצימה בנושא של אלימות במשפחה.
שני סיפורים אוטוביוגרפיים המשלבים בתוכם ילדה מוכה ואשה מוכה . הסיפורים כרוכים זה בתוך זה בצורה כזאת שלא ברור מי הילדה המוכה ומי האשה המוכה , עד השלב בו מתגלה מי זאת מי…
ההרצאה נותנת הסבר, תובנות, השראה וכלים בהם אנחנו נעזרנו כדי לקום מהמקום הנמוך ביותר בו היינו ולצאת לחיים חדשים בהם אפשר לנשום .

הרצאה

bottom of page