top of page

בחירת מילים מנצחת

"אל תתפוס אותי במילה!" זה משפט שנזרק הרבה פעמים ברגע של תסכול בויכוחים. למעשה, הוא חושף עד כמה בחירת המילים שלנו אחראית לפער בין מה שאנחנו מתכוונים אליו ומה שהצד השני מבין. מילה יכולה לשנות את המשמעות, האווירה, ואת המוטיבציות של אנשים לפעולה.
הרצאה זו נועדה לעזור לנו למצוא את המילים הנכונות שיהפכו אותנו למובנים יותר, זכירים יותר, ומרגשים יותר, או במילים אחרות: משכנעים יותר. באמצעות שורה של כללי עשה ואל-תעשה פשוטים, נלמד כיצד להתאים את המילים שלנו לסיטואציה ולעמדה הספציפית שלנו? כיצד לתאר במילים גם רעיונות מנוגדים? וכיצד להתמודד עם המילים של הצד השני?
נעשה זאת תוך התיחסות למדע העדכני מתחום הבלשנות והפסיכולוגיה, תוך צפייה בנאומי דיבייט מצוינים, ובהדגמות בהשתתפות הקהל על סוגיות מהחברה הישראלית.

הרצאה

bottom of page