top of page

גם נשים רוצחות

האם יש מאפיינים ייחודיים לעבריינות הנשית? למתעללות? לרוצחות?
מי הן הרוצחות המפורסמות בעולם/בארץ?
במה שונות נשים הרוצחות את בני זוגן המתעללים, אם בכלל? האם ראויות להגנה?
במסגרת התואר השני שלי בלימודי נשים ומגדר חקרתי את תופעת הנשים הרוצחות בכלל וכאלה הרוצחות את בני זוגן המתעללים בפרט.
למדתי על מאפיינים מיוחדים לנשים המתעללות/הרוצחות, לעומת גברים העוברים את אותן העבירות. עוד למדתי כי הנשים הרוצחות את בני זוגן המתעללים אינן זוכות לאותה הגנה משפטית או לאותו יחס ממערכת המשפט כמו רוצחים אחרים. לא עומדת להן, למשל, הזכות לטעון להגנה עצמית.
בהרצאה אני מספרת על כל זה ובנוסף משתפת מניסיוני בייצוגן של נשים עברייניות, על המפגש איתן, על מה מניע אותן ועל איך החברה ומערכת המשפט שופטות אותן. משתפת בלבטים שלי כסנגורית פלילית, על הקשיים ועל איך צריך להיראות העתיד בנושא זה....מה היינו רוצים ורוצות שיקרה, שישתנה, אם בכלל.
הרצאה מסקרנת, מרתקת, עוצרת נשימה לעיתים ומלמדת על נשים רוצחות, על מערכת המשפט ועלינו כחברה.

הרצאה

bottom of page