top of page

ההיסטוריה הלא מוכרת מספיק של זכויות נשים

המאבק לשוויון ונגד אלימות מוכר לכולנו. אבל מה שפחות מוכר, זה איך כל זה התחיל.
למה נשים יצאו למאבק על שוויון? לא עכשיו, מזמן, כשלא היתה להן זכות הצבעה וזכות לרכוש. מה הן אמרו אז, במאה ה-19 ובשנות ה-60', על מה זה להיות אישה. איזה מחירים הן שילמו על דברים שכיום מובנים מאליהם עבורנו? איך הגענו למהפכת MeToo, ועל איזה כתפיים היא עומדת?
ואיך כדאי להמשיך הלאה? כי יש עוד מה לעשות, ואלה החיים של כולנו.הרצאה

bottom of page