ההסללה למעגל הזנות והיציאה ממנו.

עדות אישית משורדת מעגל הזנות על ההסללה לשם ע״י המציאות הפטריארכלית, היציאה ממנו בכוחות בלתי אפשריים וההצטרפות למאבק בזנות באקטיביזם חסר פשרות.

הרצאה