היה או לא היה - אמת ושקר בהיסטוריה

מארי אנטואנט אמרה "אם אין לחם שיאכלו עוגות"? גלילאו גליליי אמר "אף על פי כן נוע תנוע"? טרומפלדור אמר "טוב למות בעד ארצנו"?

התשובה לחלק מהשאלות האלה היא לא, וחלק - ממש כן. איך אפשר לדעת?

נראה איך אנשים קידמו אג'נדות על ידי הדרך שבה הם שינו את הסיפור ההיסטורי. מי שינה את הסיפורים האלה ולמה? ואיך אפשר לדעת מה נכון ומה לא?
הרצאה שבה תקבלו הרבה תשובות, אבל יותר חשוב - תשאלו שאלות.

הרצאה