top of page

חוכמת רחוב - תובנות מהחיים בשולי החברה

ההרצאה מביאה את סיפור חייו של דר רחוב לשעבר שהיה במקומות הנמוכים והאפלים ביותר והצליח לשקם את עצמו בדרך חזרה לחברה וזאת בעזרת קבוצת כדורגל לחסרי בית

הרצאה

bottom of page