top of page

חוש ההומור של חזל

האם לחז"ל היה חוש הומור? - לאור ההשערה המוטעית שאין הומור במסורתינו, שהתנך הוא רציני ושהתלמוד הוא ספר עבש ויבש. גיל קופטש מראה באמצעות פסוקים במקרא , הקשרים ואגדות בגמרא, כי לחז"ל היה מה שנקרא הומור בריטי, עדין, סרקסטי וציני. ובאמצעות השוואת אגדות חז"ל לבדיחות של היום, הוא מראה שההומור של חז"ל הוא הומור משובח וקלאסי

הרצאה

bottom of page