top of page

חיי תחת המשטר הצבאי בצ'ילה

מפגש שיח ספרותי, מבוסס על הספר האחרון שלי "לה מניטה מוארטה - סיפורים קטנים של דיקטטורה גדולה", סיפור אישי על התמודדות של משפחה שעם ההפיכה הצבאית איבדה את כל הזכויות הבסיסיות ביותר, על החיפושים אחרי אב המשפחה שנחטף על-ידי ההמשטרה החשאית ועל ההחלטה להגיע לישראל. הרצאה מעוררת השראה שתמצאו בה אולי גם מסר לאזרח הישראלי

הרצאה

bottom of page