top of page

יש בי כוח- הרצאה / סדנא לפיתוח חוסן נ(פ)שי

הרצאה 'יש בי כוח'- לפיתוח חוסן נ(פ)שי נולדה בימי סגרי קורונה, בשל עייפות הקורונה על מגוון תסמיניה, שנחוותה בקרב הסובבים אותי. שגרת קורונה ממחישה באופן החזק ביותר כיצד תקופות של שינוי וחוסר וודאות מתמשכים משפיעים על ההוויה האנושית ועל מצב הצבירה שלנו.
שגרת קורונה מתאפיינת בכך שאין ביכולתנו לנבא את יום המחר על בסיס יום האתמול ( בשל השינויים התכופים) ומכאן חווית השליטה שלנו נפגעת.
הדבר הקבוע בחיים הוא השינוי.
בכל תקופה של שינוי אישי ו/או מקצועי תחושת החוסר וודאות מבקרת אותנו תכופות ומכאן אנו נדרשות למיומנויות התנהגותיות וכלים פרקטיים להתמודדות אפקטיבית ולמינוף האתגר להזדמנות והתפתחות.
כאשר היכולת שלנו לנהל את עצמנו בשגרת חיינו נפגעת ( לאור השינויים שאנו חוות) אנו מתמלאות ברגשות רוגשים, חוות לאות נפשית, מתקשות לייצר משמעות ולחוות ויטאליות.
המחשבות שלנו מתאפיינות באמונות שליליות על עצמנו: "אני לא מוצלחת", "אין לי מזל", "אף פעם לא יהיה לי טוב", "אף פעם לא אצליח" והימים שלנו נחווים מדוללי אנרגיה.
בהרצאה ׳יש בי כוח׳ שהיא הקול עליך, נדבר, נחווה ונתרגל כלים פשוטים שעושים שינויים גדולים באיכות החיים. נלמד איך לנהל מחשבות מלחיצות ומכשילות, נלמד לזהות מחשבות ולשנות את היחס אליהן, נלמד לגלוש על גל הרגשות הרוגשים ולא לאפשר לו להטביע אותך. נכיר מקרוב את החמלה העצמית ואת ההבדל בינה לבין רחמים עצמיים ונעמיק את ההבנה מדוע חמלה עצמית כל כך חשובה לאיכות חיינו.

הרצאה

bottom of page