top of page

כאן גרושים בכיף!

גירושים מאושרים ומודל חדש של משפחה גרעינית.

סיפור של החיים עצמם -
על יחסים
על פירוק והרכבה
על כוחה של הקשבה
על החומרים שמהם עשויה אהבה
ועל היסודות שעליהם בנינו משפחה
שבה גרושים בכיף!
5 הורים ו 5 ילדים עם 4 שמות משפחה שונים.

הסטטיסטיקה מדברת על כך שאחד מתוך שלושה זוגות יתגרש. לא סיכוי כזה נמוך שזה לא יקרה לי. אבל מבחינתי זו בכלל לא הייתה אופציה.
בניתי על באושר ואושר..... וממש האמנתי בזה.
תסריט החיים כתב לי סצנה אחרת ואחרי 4 שנות נישואין ועם תינוקת בת שנתיים וחצי התגרשנו . זה נגמר!
ובמקביל התחיל.
כי כשיש ילדים אני יכולה להתגרש מבעלי, אבל לא מהגרוש שלי, וגם את לא,
וגם אתה, יכול להתגרש מאשתך אבל לא יכול להתגרש מגרושתך.
ומה קורה שם? ומה עושים עם זה? ואיך חיים את זה?
אז אני אשתף:
על כמה פחדנו ואיך מצאנו עוגנים של ביטחון,
לאיזה רסיסים נשברנו ואיך הצלחנו להיאסף,
לאן התרחקנו ואיך מצאנו את הדרך להתקרב
על כמה כעסנו ואיך למדנו לסלוח,
וגם על החומרים שמהם עשויה אהבה
ועל היסודות שעליהם בנינו משפחה שמחה
של 5 הורים, 5 ילדים ו 4 שמות משפחה שונים.
כי כאן גרושים בכיף!
ונדבר על הכל.... ותוכלו גם להביא מעצמכם.

הרצאה

bottom of page