top of page

כבר לא מח"כות על הספסל - נשים בצמרת הפוליטיקה

באילו אתגרים ייחודיים נתקלות פוליטיקאיות מכהנות?
מה מבדיל בין מי שמצליחות להחזיק מעמד ובין אלה שנעלמות אחרי קדנציה אחת?
האם שריון מקומות לנשים בצמרת המפלגה מועיל לייצוג נשים?

במסע המחקר שלי על נשים פוליטיקאיות, גיליתי תשעה חסמים בהן נתקלות נשים בפרלמנטים שונים בארץ ובעולם. בהרצאה אשתף בגילויים מרתקים ובסודות מאחורי הקלעים של כנסת ישראל.
ההרצאה מלאה תובנות זהב לנשים שרוצות להנהיג ולהוביל את עצמן להצלחה באירגונים מורכבים, ולכל מי שרוצה לראות נשים רבות יותר בעמדות מפתח.

הרצאה

bottom of page