top of page

כיצד נבלמה הקורונה בבתי הסוהר

"מאות אסירים פליליים וביטחוניים משוחררים עקב תחלואה בבתי הסוהר"- תרחיש האימים שנבלם.
כיצד מנהלים ארגון מול אוייב לא מוכר.
בתי הסוהר הם חממה להתפשטות- בעולם מתים אסירים מקורונה.

הרצאה

bottom of page