top of page

לאכול חסה, סטייק או את הלב?!

ההרצאה עוסקת בתזונה האנושית בראייה אקולוגית-אבולוציונית.
בשנים האחרונות מופיעות כתבות אינספור המצדדות באורח חיים צמחוני בקרב בני אדם ורבות אחרות המתנגדות לו. כיצד אני כאקולוג-אבולוציוני רואה את פני הדברים. מצד אחד האקולוגיה אמונה על חקר התנהגות בעלי החיים ובכלל זה התנהגות שיחור מזון. מצד שני האבולוציה בודקת למה התפתחו בעלי חיים ממינים שונים ומהי ההתנהגות או התזונה שתעניק להם את מירב הסיכויים לשרוד ולהעמיד צאצאים. בהרצאה זו אני נותן כלים לחשיבה עמוקה יותר בנושא.

הרצאה

bottom of page