top of page

לגמור מהצלחת- על הקשר בין תזונה למיניות

תוכן ההרצאה:
 מהי מיניות ומה הקשר שלה לתזונה?
 איך התזונה משפיעה בכל רבדי המיניות?- בשלב החיזור /בטעם הגוף/ ריח הגוף/ צבע הגוף.-
מה צריך לאכול כדי להשפיע לטובה על כל אלו?
 איזו תזונה מעוררת ייצור הורמוני מין? ומהי התזונה שמזרימה דם לאיברי המין.?
 מה לאכול לפני שנכנסים למיטה?
 מי נהנה יותר אוכלי כל? טבעונים או צמחונים?
 ומה תפקידם של השוקולד והאלכוהול כמעוררי חשק??
עם מה תצאו בתום ההרצאה?
 עם ההכרה וההבנה שהתזונה מהווה גורם משמעותי לשיפור בחיי המין שלנו.
 מה כדאי לקנות כבר מחר בבוקר כדי להתחיל וליישם את השיפור בחיי המין.
 עקרונות חשובים שכדאי לקחת בחשבון מבחינת תוספי תזונה שרלוונטים לייצור הורמוני
המין.
 טעימות שממחישות משקה מעורר המורכב מהמזונות הנכונים!!
 המון מוטיבצייה לאכול נכון!!! כולל טעימות של חלק מהמזונות המעוררים.

הרצאה

bottom of page