top of page

להיות סבתוש וגם סבוש בעידן האינסטוש

איך ליצור תקשורת משמעותית במשפחה הרב-דורית, כשסבתא וסבא הם מדור ה X, הילדים מדור ה Y, והנכדים מדור ה Z?
מי אתם רוצים להיות כסבא וסבתא ובמה זה שונה מהסבים והסבתות שלכם?
ובאיזה אופן קשורה לכך קב' הווצאפ המשפחתית?

הרצאה

bottom of page