top of page

לחופש נולדה

השראה - סיפור אישי.
דרך סיפור חיי, הקהל חלק פעיל בהרצאה.
הסיפור מסופר בדרך הומוריסטית, מחברת ונוגעת גם יחד.
בסיום ההרצאה הקהל יוצא עם כלים ותובנות לחיים, להקשבה טובה יותר, לשינוי דפוסי התנהגות, ולהתבוננות מעמיקה על מערכות היחיסים שלנו ועל הבחירות שלנו בחיים.

הרצאה

bottom of page