top of page

לישון עם רוצח ולהישאר בחיים

"מה הייתם עושים אם הייתם מגלים שהאדם לצדכם ומגדל יחד את ילדכם הוא למעשה רוצח סדרתי?
איך אישה נורמטיבית מוצאת את עצמה חיה בסרט אימה בדיוני?
האם כל גבר יכול להפוך להיות אלים ומתעלל?
איך מזהים תמרורי אזהרה קטנים ואדומים? כיצד לומדים להיזהר מחזיון תעתועים?
ואיך כל אישה שמאמינה בעצמה יכולה לנצח הכל?

אני אקח אתכן/ם למסע אישי ומטלטל ואל הרגעים הדרמטיים בנישואיי לרוצח נשים סדרתי

הרצאה

bottom of page