top of page

למי קראתם קשישה?

העלייה בתוחלת החיים ביחד עם שיפור באיכות החיים והתפתחות הטכנולוגיה, הביאה לדור חדש של בני ה-50+. שלא כמו בדורות קודמים, זהו דור תאב חיים, שמבקש וצריך להישאר חלק ממעגל העבודה, לעשות את מה שטוב לו ומיטיב איתו. ההרצאה תתמקד בנושא הזה תוך מתן דוגמאות אישי ובינלאומי, תוך ניפוץ מושג הגילנות והוכחה כמה אסור שיישאר חלק מהחברה

הרצאה

bottom of page