top of page

לנצח את אבא

בהרצאה אני משתפת בבחירות שלי, לפעול אחרת, לזהות את העוצמות בתוך התהומות.
במסע שלי דרך העצב והקושי לעבר התובנות, הצמיחה והשחרור:
על ה"תפקידים" שאימצתי לעצמי כילדה - פסיכולוגית, מטפלת, מרגיעה ומאזנת של אבא ושל המשפחה כולה .
על הבחירות האמיצות של אימא שלי, על ההתמודדות במקלט לנשים מוכות, על האלימות הכלכלית שחווינו ו על הנתק היזום מאבא בשנים האחרונות...

הרצאה

bottom of page