top of page

מאחורי הקלעים של הסטוריטלינג

סטוריטלינג זו לא סתם מילת Buzz. למעשה הסטוריטלינג היא דרך ותבנית להעביר מסרים, תובנות ונתונים בדרך של סיפור שמרתק.
לכל אחד שי סיפור חיים אישי או מקרה מהקליניקה, סיפור גדול או קטן, מעצים, מצחיק או מאתגר, עדיין או קשה – הסיפור שמספר מי אנחנו, מה אנחנו עושים, למה ואולי גם איך.
הסטוריטלינג מאפשר לספר את אותם סיפורים בדרך שמרתקת את הקהל, שמעבירה את המסרים, מאפשר להסביר על שיטת ודרך העבודה, הטיפול או הגישה, ביסוס המעמד מוביל ובר סמכא והנעה לפעולה.

הרצאה על שחר ההיסטוריה של הסיפורים ועד זמננו אנו, על הורמונים ורגשות, דרך שילוב המסרים וגם על הקשר של כל אלה לקידום הקליניקה.
עקרונות, טיפים, דוגמאות, הומור, מתכון למרק 'מעורר' (לא זה שאתם חושבים עליו עכשיו) וכמובן חופן NLP.

הרצאה

bottom of page