מבוא לפרזנטציה

ההבדל בין פרזנטציה סבירה לפרזנטציה מעניינת וסוחפת שנחקקת בזיכרון גם הרבה אחרי שנגמרה, לא בהכרח נעוץ בכריזמה אדירה או ניסיון של שנים על במה.
אמנם כל פרזנטציה היא ייחודית וניתן (ולעיתים אף כדאי) להיעזר בייעוץ כדי לשכללה, אך בכל זאת יש כמה עקרונות יסוד שניתן ללמוד כדי לשדרג כל הופעה בכנס, אירוע פוליטי, הרצאת טד, פרזנטציה אקדמית וכדומה.
במהלך שעתיים נלמד אודות יסודות השכנוע ברטוריקה, עקרונות יסוד בארגון התוכן למבנה וסדר, ושימוש נכון בשפת גוף ובעזרים. נראה ונדגים כיצד מיישמים רעיונות אלה בפועל לכדי העברת מסרים מדויקת, מרתקת ופרזנטציה מנצחת.

הרצאה