top of page

מגדר וכל השאר מסתכלות לסטריאוטיפים בעיניים

בהרצאה נבחן עשרה נרטיבים שאנו כנשים מתמודדים איתם בחיינו המקצועיים והאישיים ולעיתים עלולים לעכב אותנו בדרך להצלחה. דרך שיחה על עשרה נרטיבים כגון הקללה של הילדה הטובה, סינדרום המתחזה ותופעת מלכת הדבורים נבחן מהיכן מגיעות התפיסות המוטעות, איך לזהות אותן ואיך אנחנו, החברות, העובדות והילדות שלנו יכולות להתמודד איתן בצורה מיטבית.

הרצאה

bottom of page