top of page

מה יותר חשוב: הדרך או התוצאה?

מה יותר חשוב: הדרך או התוצאה?
הדעות בענין חלוקות כבר אלפי שנים, מאז אריסטו ואפלטון…
יש הטוענים שהמטרה מקדשת את כל האמצעים, בעוד אחרים מצדדים בכך שהדרך היא בעצם המטרה…

ההרצאה מתמקדת בקשר שבין התוצאה לבין הדרך, וביניהן לבין השאלה הנצחית: מה נחשב כהצלחה בחיים?

הרצאה שתתמקד במיינדסט הדרוש כדי להנהיג את עצמנו ואת מי שסביבנו למסלול של מצויינות והצלחה בחיים.

הרצאה

bottom of page