top of page

מחולל.ת - על הדרך לביטוי אותנטי בחיים

בסדנא מחולל.ת נבין יחד מהי אותנטיות וכיצד כל אחת מאתנו יכולה להביא את עצמה לידי ביטוי בחופשיות ולממש את האותנטיות בשלל תחומי העשייה שלה בחיים (האישי והמקצועי).

במהלך הסדנא, נשזור בין הסיפור האישי והמקצועי שלי וסיפוריהם של א.נשים נוספים והתובנות הנובעות מכל אלה לבין התנסות יצירתית אישית שתפתח צוהר לתובנות אישיות וגילוי דברים חדשים על :
-תהליכי חשיבה
- על משמעותה של יצירתיות כדרך חיים (מה זה ואיך עושים את זה?)
- ועל הדרך לזהות ולחבר בין כל החלקים שלנו למימוש האותנטיות של כל אחת מאתנו.

הסדנא שכוללת גם תערוכת תצלומים, התנסות יצירתית אישית ושיח פתוח מעניקה לכל אחד ואחת רגע של התבוננות בשילוב כלי עבודה עמם אני עובדת עם עצמי ועם אחרים.

סדנה

bottom of page