top of page

מיוזמה בכיתה אחת למיזם חינוכי בינלאומי

בהרצאה נדבר על חשיבות החינוך ליזמות כבר מגיל צעיר גם בישראל שנחשבת לסטראטאפ ניישן.
נבין יחד עד כמה ישראל היא מובילה מבחינת חדשנות ויזמות ומהם הם המאפיינים התרבותיים של ישראל ההופכים אותה למובילה חדשנית.

הרצאה

bottom of page