top of page

מיומנה של דוברת המשטרה

"מיומנה של דוברת המשטרה -חוויות, כלים ומיומנויות לתקשורת אפקטיבית.
נצ""מ בדימוס מירב לפידות, כיהנה כדוברת המשטרה 2016-2019. שלוש שנים אינטנסיביות, מלאות באתגרים תקשורתיים ואישיים, בזמן שיא של חקירות ראש הממשלה ומפכ""ל שעמד בלב ההתעניינות הציבורית.
ההרצאה משלבת חוויות מעניינות עם כלים ניהוליים והקניית מיומנויות לעבודה מול התקשורת. הרצאה חווייתית, מרתקת, הפותחת צוהר לעולם המשטרה מבעד לעיניים של מי שהייתה הפנים של המשטרה באירועים מכוננים כמו חקירת ראש ממשלה, אירועי אום אל חיראן, אסון נחל צפית, תקופת פיגועים סוערת ועוד. ההרצאה לוקחת אתכם לנבכי הדילמות הפיקודיות, ניהוליות ותקשורתיות מבעד לעיניה של מי שהצטרפה לשורות המשטרה בכדי לחולל מהפכה בעולם דוברות המשטרה והצליחה להפוך גוף דוברות מפורז לדוברות אחידה, מקצועית ומובילה בתחומה."

הרצאה

bottom of page