top of page

מפגש ריקוד נשי, תנועה, חיבור והעצמה

מוזמנות לתת לעצמכן את מתנת התנועה והריקוד הנשי ולהתחבר לעוצמות וליופי שבכן. להתיידד עם הגוף, לאזן אותו הורמונלית, לחזק ולהגמיש
~
מתאים לכל אישה, בכל שלב בחייה, לא משנה מה יכולותיה ונסיונה בריקוד
~
מצוין לאיזון רגשי ולהעלאת רמת הרווחה הנפשית
~
מרחב להבעה אישית ולחיבור עם נשים
~

סדנה

bottom of page