top of page

משחקי מראה בקולנוע

הרצאה שהיא כיף טהור, במהלכה נצפה יחד בסצנות קולנוע, מפורסמות יותר או פחות, וננסה להבין מה מסמלים כל משחקי ההשתקפוות האלה ...
הרצאה שמתאימה לכל הגילאים והקהל נהנה גם לנחש מאיזה סרטים לקוחים הסצנות בהן נצפה.

הרצאה

bottom of page