נועם צוריאלי - מסע של פסנתר ומילים.

מתאים במיוחד לבתים עם פסנתר. נשיר ביחד, נדבר, נחשוף ונתחבר.

מוזיקה