top of page

נפש סוערת נפש יוצרת

מסע מוסיקלי מרגש ומיוחד אל השירים המפורסמים שמסתירים מאחוריהם מציאות לא פשוטה וסערות נפש מורכבות. נשיר את דליה רביקוביץ, שמוליק קראוס, תרצה אתר, עילי בוטנר ועוד הפתעות לא צפויות.

הרצאה

bottom of page