top of page

סודות ואוצרות מלב ההר

איך שני סטודנטים לארכיאולוגיה, מונעי תושיה ותעוזה מצאו אוצרות ארכיאולוגיים מבית המקדש זרוקים במזבלה, הפכו לנרדפי החוק ולבסוף שינו את ההסטוריה.
מכיוון שמעולם לא התקיימה חפירה מדעית ארכיאולוגית יזומה בהר הבית, מאות אלפי הממצאים שנאספו במהלך פרויקט הסינון מספקים מידע ארכיאולוגי יקר ערך שלא היה נגיש לחוקרים קודם לכן.

נספר על פריצת דרך במחקר הארכיאולוגי, ש"כותבת" את ההיסטוריה של הר הבית מחדש.

הרצאה

bottom of page