top of page

סודות..חידות ותעלומות.. פרשיות ריגול ומודיעין.

ההרצאה בנויה משלושה פרקים:
* פרשיות ריגול ומודיעין.
*אתגרים בהערכת מודיעין ותכנון בתנאי עמימות. הטיות קוגניטיביות, כשלי חשיבה והתפתחות קונספציות.
*האביב הערבי-מה באמת קרה במזרח התיכון ומדוע, כיצד אירוע זה היה כשל חיזוי מודיעיני.
ההרצאה בנויה מעשרות פרקים, מתוכם ניתן לבחור על פי דרישת מזמין ההרצאה.
זמן מומלץ-כשעה וחצי שעתיים.

הרצאה

bottom of page