top of page

סוד הקסם של הרכילות

כמי שהקימה את מדור הרכילות העסקית ב ynet וכתבה וערכה אותו במשך 7 שנים, מובא נושא הרכילות מאז הגיח לעולם, בימי התנ"ך. ההרצאה תציג את נושא הרכילות, תוך מתן דוגמאות מהארץ והעולם, והתייחסות לנושא לאור השפעת הרשתות החברתיות

הרצאה

bottom of page