top of page

על מגדר וענבר

בית הספר הממלכתי לתלמידות הראשון מסוגו בישראל, למה יש בו צורך והאם זה הפתרון המיטבי. בהרצאה יינתנו גם טיפים להתמודדות עם פערים מגדריים בתוך מערכת החינוך )אופציונלי(– ההרצאה מתאימה לכל מי שמתעניין בהפיכת חלומות למציאות ואיך מודל ענבר מתמודד ומשנה מציאות בתפיסה המגדרית במערכת החינוך ובחיים.

הרצאה

bottom of page