top of page

על מה אנחנו מתווכחים בכלל

כמה מהוויכוחים שבהם אנחנו משתתפים מתנהלים כמו "דו-שיח חירשים" שבהם אין שכנוע אמיתי אלא רק צעקות? שבו כל צד חושב שהוא צודק, שהיריב חסר כל ערך, ושאין דרך להכריע בין הטיעונים שלהם?
סדנא ייחודית זו באה לפתור את הבעיה באמצעות שימוש בכלים פרקטיים ותובנות שנאספו במשך כעשור של השתתפות, שיפוט והוראת דיבייט.
במהלך שעה וחצי נלמד כיצד להבטיח שאנו מדברים לעניין, נבין מהם אזורי המחלוקת המרכזיים בכל ויכוח, איך כדאי לבחור טיעונים מנצחים, וכיצד לנהל ויכוח (ולהתנהל בו) בזמן אמת. כבר במהלך ההרצאה נתרגל כלים אלה באמצעות השתתפות התנדבותית.
אופציונלי: תוספת של חצי שעה בתום ההרצאה לתרגול נוסף וסימולציה.

הרצאה

bottom of page