top of page

עתיד היקום

בשנים האחרונות אנו מתבוננים ביקום בדרכים חדשות, הפורשות בפנינו תמונה רחבה
ודינמית של מאות מיליארדי גלקסיות המתרחקות זו מזו.
מה מניע את התפשטות היקום? כיצד נראה בעברו הרחוק ומה צופן לו העתיד?
מפגש של כשעה עם ענקים אדומים, ננסים לבנים, חורים שחורים ומה שביניהם.

הרצאה

bottom of page