top of page

פעילות צילום בנושא: מי את, אישה?

נספר את סיפורן האישי והמרתק של כמה צלמות גדולות מהחיים.
כל אחת עם נקודת המבט הפרטית שלה והדרך בה היא בוחרת לבטא נשיות בעזרת המצלמה.
בהשראתן נחקור יחד את השאלה: מי את, אישה?

הזדמנות למפגש נשי וקרוב במיוחד.

סדנה

bottom of page