top of page

פעילות צילום בנושא: עיניים מדברות

מה אני רואה בעיניים של מי שעומד מולי? מה משתקף דרך העיניים שלי?
לעיניים משמעות אדירה. הן ראי הנשמה ומביעות עולם ומלואו.
בסדנא נבדוק מה הן מספרות לנו דרך יצירות של אמנים מובילים באמנות המודרנית.

הזדמנות נהדרת להתבוננות אחרת.

סדנה

bottom of page