top of page

צ-חוק לצאת אל מחוץ לחוק

צחוק הוא לא רק היכולת שלנו לצחוק מהגוף, להשתחרר ולבחור להרגיש טוב ברגע זה. זה אמנם חשוב, אך מה קורה כאשר אנו עוזבים את האמונות הישנות ודפוסי המחשבה שלנו שלא משרתים אותנו יותר ויוצאים אל מחוץ לחוק. צ-חוק=צא מן החוק.
מה יקרה אם נאמץ דפוסים חדשים, נבחר במה שמשרת ומיטיב עמנו ונבחר על דרך האלתור בחיינו, והאינטואיציה בהם אין פחד וספק.
ההרצאה תשלב את סיפור הריפוי האישי של אלכס סטרניק, וכן תלווה בחוויות ריפוי נוספות של מבריאים אחרים כאשר בחרו להתיידד, ולקבל את עצמם בצורה בלתי מותנית. אלו שצ-חקו ויצאו אל מחוץ לחוק
עלות ההרצאה עשויה להשתנות מעט בהתאם למרחק

הרצאה

bottom of page