קול דיבורי- מאלימות' אילמות והשתקה במסע אל הקול המרפא

סיפורי האישי המעורר מודעות לקול, לתופעת האלימות על רבדיה השונים, השראה וגילוי הכוחות הקיימים, וכלים לחיים מתוך בחירה ועוצמה .

הרצאה